Op De Meer komen de talenten van elke leerling tot bloei

Onderwijs

Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt op De Meer willen we dat elk kind zich in relatie met anderen ontwikkelt tot een zelfredzaam mens dat met voldoende eigenwaarde en zelfvertrouwen de volgende stap kan maken in een steeds veranderende maatschappij. 

   Op De Meer stimuleren wij het leerproces door:
- samen leven
- samen werken
- zelfstandig leren

Visie
We hebben het onderwijs zo ingericht dat alle leerlingen bij taal, rekenen en leesonderwijs de beste resultaten behalen op hun eigen niveau. Onze leerlingen gaan met ruim voldoende kennis van school. Zodat ze de juiste basis hebben voor een goede start in het voortgezet onderwijs.

Neem eens een kijkje in de klas van juf Hilal

<div class="alert alert-danger">illustration_alt is not defined</div>

De 4 Meer-Waarden

Op De Meer werken we met de projectgerichte Jeelo-methode, die de basis is van onze 4 ‘Meer-Waarden’:

Toekomstgericht Onderwijs
Op De Meer krijgen leerlingen toekomstgericht onderwijs met behulp van Jeelo. Alle leerlingen krijgen les in 21ste eeuwse vaardigheden zoals kritisch en creatief denken, mediawijsheid en probleemoplossend denken. Deze vaardigheden leren zij aan de hand van projecten. Jeelo vergroot de woordenschat van leerlingen doordat ze veel samen werken, samen leven en zelfstandig leren.

Eigenaarschap 
Eigenaarschap begint bij betrokken zijn bij het leerproces: van leerlingen én leerkrachten. Leerlingen onderzoeken hun eigen drijfveren: Waarom wil ik dit leren? Elke leerling werkt aan een digitaal portfolio waarin hij de behaalde successen laat zien.Levensecht leren 
We hechten veel waarde aan ‘levensecht leren’. Kennis die leerlingen opdoen ondersteunen we met praktijk- en ervaringsgericht onderwijs. Zo brengen ze het geleerde direct in praktijk.

Persoonlijke ontwikkeling
Op De Meer verwerven leerlingen veel kennis en vaardigheden, maar krijgen ook volop ruimte om zichzelf te leren kennen. Bovendien leren we ze oog te hebben voor anderen. Vanuit respect en vertrouwen ervaren ze wat waardevol is voor het leven.

Jeelo

Op De Meer werken we met de projectgerichte Jeelo-methode. Jeelo-leerlingen leren ‘maatschappelijk betrokken’ in 12 projecten voor groep 1 t/m 8. De onderwerpen sluiten aan bij hun leefomgeving en belevingswereld. In de projecten zijn alle vakken en 21ste eeuwse vaardigheden geïntegreerd.

Projectmatig werken
Jeelo kiest bewust voor projectmatig werken en niet voor thematisch werken. Leerlingen werken onderzoekend en ontwerpend in kleine groepjes aan een projectresultaat. Samen presenteren zij het resultaat, reflecteren erop en komen tot verbeteringen.

Steeds grotere scope
In hun basisschooltijd doen leerlingen elk project vier keer, telkens op een hoger niveau en met een grotere scope. Zo verdiepen ze hun kennis, bouwen ze hun competenties verder uit en raken ze steeds meer betrokken bij de maatschappij. Dit alles is gebaseerd op de drie pijlers van Jeelo.

1- School midden in de maatschappij
Met Jeelo gaan de deuren van de school open. De maatschappij komt de klas in en de klas de maatschappij in. Leerlingen zien en voelen wat er speelt. En raken betrokken bij de leefomgeving van mens, dier en plant.

2-Talenten benutten
Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Kinderen leren nu voor een beroep of vak dat misschien nog helemaal niet bestaat. Kritisch denken, creatief zijn, elkaars talenten benutten en samenwerken in projecten. Zo bereiden onze leerlingen zich voor op hun toekomst.

3-Eigenaarschap voor de leerling
Kinderen hebben de ruimte en stimulans nodig om zelf regie te nemen om zich persoonlijk te ontwikkelen. Dat bereiken we door leerdoelen ook voor de leerling inzichtelijk te maken, zodat de leerling een eigen leerroute kan uitstippelen, in het eigen tempo en op een manier die past bij zijn leerstijl.

<div class="alert alert-danger">illustration_alt is not defined</div>

KIVA

Basisschool De Meer is KIVA-gecertificeerd en daar zijn wij trots op. Wij maken er dagelijks met elkaar een fijne school van.

Wat is KiVa?
KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd.

Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en niet op individuen.
Ons motto luidt dan ook: Samen maken we er een fijne school van!

<div class="alert alert-danger">illustration_alt is not defined</div>

Het team van basisschool De Meer 2024/2025

Groepen 1 t/m 8
juf Baukje en juf Marjolein - Groep 1/2 geel
juf Eva en juf Bianca - Groep 1/2 rood
Juf Salina - Groep 1/2 C- Werkplaats
Juf Daniëlle - Groep 4
Meester Maarten - Groep 3
Meester Mark - Groep 6
Juf Tineke - groep 7 en 8
Onderwijsassistenten / leerkrachtondersteuners
Juf Dawlat - groep 1/2
Juf Bianca - groep 1/2
Juf Sibel - groep 7 en 8
Juf Ingrid - groep 7 en 8
Juf Annet - Coach Projectonderwijs
Juf Jolanda - Coach Projectonderwijs
juf Jolanda - Coach Projectonderwijs
Interne begeleiding
Baukje Bemener
Vakleerkacht Gym
Ondersteunend personeel
Juf Diana - Administratie
Meester Richard - Conciërge
Directeur
Brigitte Ammerlaan
<div class="alert alert-danger">illustration_alt is not defined</div>

Schooltijden

Op De Meer geven we alle dagen les van 8.30 tot 14.30 uur. Alle kinderen blijven gratis over.

Ontwikkeltijd en studiedagen
Het onderwijs is continu in beweging en wij als school dus ook. Daarom werkt De Meer met ontwikkelmiddagen. Op deze dagen zijn de leerlingen om 12 uur uit school zodat de leerkrachten samen het onderwijs nog beter kunnen maken.

<div class="alert alert-danger">illustration_alt is not defined</div>

Contact

E-mail ons!
brigitte.ammerlaan@twijs.nl

Adres
Erasmuslaan 1
2037 LA Haarlem

Telefoonnummer
023 533 7374

<div class="alert alert-danger">illustration_alt is not defined</div>